Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Στατιστική

Μία ενδιαφέρουσα στατιστική για τις οικογενειακές καταβολές(επάγγελμα ,εκπαίδευση γονέων) των φοιτητών των γερμανικών πανεπιστημίων. Επειδή την έχω σε φυλλάδιο απλά την αντιγράφω.

Το 1982 το 17% των φοιτητών προερχόταν από οικογένειες πολύ υψηλού επιπέδου, το 26% από οικογένειες υψηλού επιπέδου, το 34% από οικογένειες με μεσαίου επιπέδου και το το 23% από οικογένειες χαμηλού επιπέδου.

το 2003 το 37% προερχόταν από οικογένειες με πολύ υψηλού επιπέδου,  το 24% από οικογένειες  υψηλού επιπέδου, το 27% από οικογένειες μεσαίου επιπέδου και το 12% από οικογένειες χαμηλού επιπέδου.

Τα κριτήρια για την κατάταξη σε ένα επίπεδο ήταν το επάγγελμα και η εκπαίδευση των γονέων.
χαμηλό: εξειδικευμένοι εργάτες(Facharbeiter), πωλητές
μεσαίο: αρχιτεχνίτες, μεσαίοι υπάλληλοι
υψηλό: υπάλληλοι με απολυτήριο λυκείου
πολύ υψηλό: διευθύνοντες υπάλληλοι, επιχειρηματίες, καθηγητές

Φυσικά προσθέτω εγώ το επάγγελμα και η εκπαίδευση των γονέων αντανακλά και εισοδηματικές διαφορές. Έτσι παρατηρούμε ότι μέσα σε 21 χρόνια ,το χάσμα ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους όσον αφορά τις δυνατότητες συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση μεγάλωσε αισθητά. Πρέπει να επισημάνουμε ότι για το 1982 η στατιστική αναφέρεται μόνο στην δυτική Γερμανία, ενώ για το 2003 αναφέρεται στο σύνολο της Γερμανίας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου