Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Chris Arthur "THE NEW DIALECTIC AND MARX’S CAPITAL"


Γενικά υπάρχει ένα ρεύμα τόσο στον Αγγλοσαξωνικό χώρο όσο και στη Γερμανία που μελετάει την σχέση της λογικής του Χέγκελ με την λογική του Κεφαλαίου. Παραθέτω εδώ ένα σχεδιάγραμμα από το βιβλίο του Chris Arthur με τίτλο "THE NEW DIALECTIC AND MARX’S CAPITAL" ,όπου παρουσιάζεται η σχέση των εγελιανών κατηγοριών με τις μαρξικές κατηγορίες. Ο Arthur κάνει το εξής ενδιαφέρον, προσπαθεί στο βιβλίο του να μελετήσει τις μαρξικές κατηγορίες στη συνάφειά τους με τις εγελιανές ως σύστημα και όχι εν είδη παραδείγματος. Αυτές οι προσπάθειες σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μπουν σε ένα διάλογο με τη λογική του Κεφαλαίου του Β.Βαζιούλιν.The Categories of Logic and the Forms of Value
Hegel Encyclopaedia §18
I Logic: the science of the Idea in and for itself
II The Philosophy of Nature: as the science of the Idea in its otherness
III The Philosophy of Spirit: as the Idea that returns to itself out of its otherness.
Arthur
I Circulation: the science of Capital in its general formula
II Production: Capital sunk into its otherness
III Accumulation: as the unity of Circulation and Production
Hegel Encyclopaedia §83
Logic falls into three parts:
I the Doctrine of Being
II the Doctrine of Essence
III the Doctrine of the Concept and Idea
In other words, into the Theory of Thought:
I In its immediacy: the Concept implicit and in germ.
II In its reflection and mediation: the being-for-self and show of the Concept.
III In its return into itself, and its developed abiding-with-itself: the Concept in
and for itself.

Arthur
The dialectic of the value form falls into three parts:
I Commodity
II Money
III Capital
In other words, into the theory of exchange
I In its immediacy: Value implicit and in germ .
II In its reflection and mediation: ‘value for-itself’, the showing forth of Value.
III In its return into itself, and its development of itself: Value in and for itself.

Hegel: Logic                                      Arthur: Dialectic of Value Form
I The Doctrine of Being                                       I Commodity
A. Quality                                       A. Exchangeability of commodities
B. Quantity                                     B. Quantity of commodities exchanged
C. Measure                                    C. Exchange Value of commodities

II The Doctrine of Essence                                      II Money
A. Ground                                                     A. Value in itself
B. Appearance                                              B. Forms of Value
C. Actuality                                                            C. Money

III The Doctrine of Concept                     III Capital (General Formula)
A. The Subjective Concept                                   A. Price List
B. The Objective Concept                 B. Metamorphoses of money and commodities
C. The Idea                                                         C. Self-Valorisation

1 σχόλιο:

  1. Noμίζω μια σημαντική διαφορά με τον Βαζιούλιν είναι η ''χρησιμοποίηση'' από τον Arhur της εγελιανής διδασκαλίας περί της ''Έννοιας''. Αυτό σχετίζεται και με μια κουβέντα που είχαμε, αν και κατά πόσο το εν λόγω κομμάτι (''Έννοια'') είναι επιδεκτικό σε υλιστική ανάγνωση ή όχι.

    ΑπάντησηΔιαγραφή