Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Εισαγωγή του 57' από Grundrisse


Ορισμένες σημειώσεις για ένα Referat που θα κάνω αύριο πάνω στο 3 κεφάλαιο της Eισαγωγής που υπάρχει στα χειρόγραφα του 57΄. Το κείμενο το Μαρξ είναι κάπως πολύπλοκο καθότι χειρόγραφο και προσπαθώ κάπως να το αποκωδικοποιήσω.

Die dritte Kapitel der Einführung besteht aus zwei Teilen
A) Das Aufsteigen von sinnlich Konkrete zu Abstrakte(erste Übergang) und von Abstrakten zu  geistig Konkrete(zweite Übergang).
Es geht um einen regelmäßigen  Prozess ,der jeder Wissenschaft mehr oder weniger betrifft.
Erster Übergang
Weg der Entstehung der politischen Ökonomie des 17. Jahrhunderts
Anfang: Sinnlich konkrete Vorstellungen(„lebendige Ganze“) wie z.B die Bevolkerung.
Resultat: Durch Analyse werden einfachere Begriffe wie z.B. Wert, Geld, Preis produziert.
Zweiter Übergang
Die Methode der reifen Wissenschaft
Anfang: Die schon produzierten abstrakten Begriffe.
Resultat: Das  geistig Konkrete als „Zusammenfassung vieler Bestimmungen“ oder als „Einheit des Mannigfaltigen“. System der Totalität.  Geistige Rekontsruktion und Reproduktion des Gegensatzes in seinen wirklichen Beziehungen.
Marxs Kritik gegen Hegel
Falsch von Hegel: Das Denken ist der Entstehungsprozeß des Konkreten. Hegel interessiert sich nicht für „die Logik der Sache, sondern die Sache der Logik“. In Hegel gebärt der Begriff sich selbst und denkt außer oder über der Anschaung und Vorstellung. Die hegelsche Logik besteht laut Lukacs aus 2 widersprüchlichen untereinander Ontologien: Auf einer Seite stellt authentische ontologische Beziehungen dar, auf der anderen Seite verfälscht der Idealismus Falten der Realität.
Marx: Das Denken eignet das Konkrete an und reproduziert dieses als ein geistig Konkretes. Allerdings sollte der Begriff die Verarbeitung der Anschauung und Vorstellung sein.

B) Historisches-Logisches
Logische Reihenfolge: Die Reihenfolge der Betrachtung der Seiten des Gegenstandes, die durch Platz und Bedeutung dieser Seiten im entstandenen Gegenstand, bestimmt wird. Die „Reihenfolge bestimmt durch die Beziehung, die sie in der modernen bürgerlichen Gesellschaft aufeinander haben“(638 MEW).
z.B. Obwohl die Grundrente historisch des Kapitals vorausgeht, wird das zweite vor ihr untersucht, weil das Kapital in der kapitalistischen Gesselshaftsform die herrschende Rolle hat, die die Untersuchungsrang und Einfluß allen übrigen Kategorien anweist.
-Die Bedeutung jeder Kategorie bestimmt aus dem organischen Ganzen ,in der sie jeweils gehört. Obwohl eine Kategorie in vielen konkreten Gesellschaftsformen anhört, hat sie nicht in allen das gleiche Wachstums Niveau.
z.B. Das Geld gab es in vielen vorkapitalistischen Gesellschaften, aber es hat immer eine unwesentliche Rolle. Im Gegensatz dazu ist das Geld eine Voraussetzung der kapitalistischen Produktionsweise und spielt entscheidende Rolle in Produktion von Mehrwert.
Historische Reihenfolge erstes Artes: Sie ist die Betrachtung der Seiten ,die durch die Abfolge bestimmt wird , in welcher die Seiten die entscheidende Rolle in der Entstehung des Gegenstandes gespielt haben. Ware und Geld als Voraussetzungen und Existenzbedingungen.
Historische Reihenfolge zweites Artes: „Das Verhältnis, das die ökonomischen Verhältnisse in der Aufeinanderfolge verschiedener Gesellschaftsformen historisch einnehmen“(638).
 Die historische Untersuchung setzt die logische voraus, aber gleichzeitig hat ihre selbständige Wert. Der Wissenschaftler kann nur ,danach er die Rolle der Kategorien in einem gegebenen Ganzen verstanden hat, ihren historischen Verlauf vollends verstehen. “Anatomie des Menschen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Affen“(636) Von seiten des reifen Gegenstandes können wir vollender die Verhältnisse der vorgegangenen Gegenstanden verstehen.  Was in der unentwickelten Gegenstand als Andeutung vorhanden ist, kann nur verstanden werden, wenn das Höhere selbst schon bekannt ist.
Falsch der bürgerlichen politischen Ökonomie: Nicht Verständnis der historisch bestimmten Differenzierung der gleichen(aber mit verschiedenen Funktion) Kategorien in jedem anderem System. Identifizierte die heutigen Kategorien mit den vergangenen und stellte die kapitalistische Produktionsverhältnisse als ewig dar „während sie die Geschichte in den Bereich der Distribution bannt“(628)
Beispiel: Obwohl Geld, Arbeit ,Arbeitsteilung usw. in vielen Gesellschaften existieren, bedeutet es nicht, dass die kapitalistische produktionsweise immer gilt, weil was entscheidend ist, ist die Verhältnisse der Kategorien. Die bloßen Abstraktionen entsprechen auf der Stufe des Vestandes(wo die bürgerliche politische Ökonomie verblieb) ,aber in der reifen Wissenshaft herrscht der Vernunft, wo die Seite in ihre wechselbeziehung reproduziert werden.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου